O mnie


Nazywam się Weronika Chorążyczewska-Kubik. Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalizację z dermatologii i wenerologii zdobywałam w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu oraz w Klinice Dermatologii  w Poznaniu. Zostałam także stypendystką Polskiego Towarzystwa Dermatologii oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

Moimi głównymi  zainteresowaniami są dermatologia estetyczna, psychodermatologia oraz diagnostyka i leczenie świądu. Zagadnienia te pokrywają się z tematem przeprowadzonej rozprawy doktorskiej.  Tytuł doktora nauk medycznych zdobyłam w lutym 2014r.

Jestem współautorką kilkunastu publikacji i doniesień naukowych z zakresu dermatologii i alergologii. Biorę czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych o tematyce chorób skóry i dermatologii estetycznej. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.